Juridische kennisgeving

GEBRUIK VAN DE SITE

Dit document betreft de juridische kennisgeving voor de internetsite sebbin.com (hierna “Site Internet” of “de SEBBIN-site” genoemd. Deze website is geen webshop. Dit betekent dat geen enkel product of service te koop wordt aangeboden op deze site. Deze site is een informatieve site waarbij algemene informatie over onze onderneming en zijn activiteiten wordt meegedeeld. Deze site is openbaar gemaakt en is bedoeld voor iedereen die er toegang toe heeft evenals voor de belanghebbenden van het bedrijf: werknemers van het bedrijf, aandeelhouders, dienstverleners, distributeurs van Sebbin-producten, klanten (chirurgen, klinieken, apotheken). Deze site is samengesteld uit een informatief deel en 2 privé-toegangen bedoeld voor het professionele publiek (chirurgen, klinieken en apotheken voor de eerste privétoegang, en de distributeurs van de Sebbin-producten voor de tweede privé-toegang. U stemt ermee in geen enkel apparaat of software te gebruiken om de goede werking van de Sebbin-site, alsook het gebruik van de site door elk andere persoon te verstoren of te proberen te verstoren. Het is verboden om deze site of de inhoud ervan te gebruiken voor een doel dat door de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden is verboden, noch om illegale activiteiten aan te moedigen die de rechten van Groupe SEBBIN SAS schenden.

EIGENDOM

Deze site is eigendom van en bewerkt door Groupe SEBBIN SAS met een kapitaal van € 4.221.040 – RCS 519 665 467, waarvan het hoofdkantoor zich bevindt op 39, Parc d’Activités des Quatre Vents 95650 Boissy l’Aillerie, France.

PUBLICATIEMANAGER

Benoit Durand-Barracand, president de Groupe Sebbin

GEBRUIK VAN DE SITE

U stemt ermee in om geen enkel apparaat of software te gebruiken om de goede werking van de SEBBIN-site of het gebruik van de site door een andere persoon te verstoren of te proberen te verstoren.

INHOUD

Alle teksten, grafische afbeeldingen, visuele interfaces, foto’s, logo’s, handelsmerken, video’s en computercodes – gezamenlijk de” Inhoud “genoemd – die op de SEBBIN-site verschijnen, zijn eigendom van, worden beheerd door of in licentie gegeven door of aan Groupe SEBBIN SAS en zijn beschermd door de wetgeving inzake auteursrechten, patenten en merken, intellectuele en industriële eigendom.Geen enkel artikel van de SEBBIN-site of enige inhoud mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, overgedragen of verspreid op welke manier dan ook op een andere server, website of publicatie- of verspreidingsmedium, of voor enige commerciële onderneming, zonder de toestemming van Groupe SEBBIN SAS.

Vele foto’s zijn eigendom van de “Groupe Sebbin” (genomen of aangekocht door de Groupe Sebbin). Vele andere foto’s zijn afbeeldingen vrij van royalty’s, onderworpen aan de Creative Commons-licentie en geüpload uit royaltyvrije beeldbanken in Pexels-formaat, Unsplash, Pixabay et Shutterstock.

REALISATIE VAN DE SITE, SITE HOSTING

Sharing
57, rue de la Roquette – 75011 Parijs Frankrijk
contact@sharing.agency