Privacy verklaring

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Dit document betreft ons privacybeleid voor de website https://sebbin.com/ (hierna “de Website” genoemd). Deze site is eigendom van en wordt bewerkt door Groupe SEBBIN SAS met een kapitaal van 4221 040 € – registratienummer RCS 519 665 467, wiens hoofdkantoor is gevestigd te 39, Parc d’Activités des Quatre Vents 95650 Boissy-l’Aillerie, Frankrijk.

De Groupe SEBBIN SAS is franse vereenvoudigde naamloze vennootschap, die implanteerbare hulpmiddelen produceert en verkoopt.

Deze website is geen webshop. Dit betekent dat geen enkel product of service te koop wordt aangeboden op deze site. Deze site is een informatieve site waarbij algemene informatie over onze onderneming en zijn activiteiten wordt meegedeeld. Deze site is openbaar gemaakt en is bedoeld voor iedereen die er toegang toe heeft evenals voor de belanghebbenden van het bedrijf: werknemers van het bedrijf, aandeelhouders, dienstverleners, distributeurs van Sebbin-producten, klanten (chirurgen, klinieken, apotheken).

Deze site is samengesteld uit een informatief deel en 2 privé-toegangen bedoeld voor het professionele publiek (chirurgen, klinieken en apotheken voor de eerste privétoegang, en de distributeurs van de Sebbin-producten voor de tweede privé-toegang. Door deze site te gebruiken bevestigt u dat u de voorwaarden van dit privacybeleid aanvaardt.

Het is mogelijk dat onze website een link naar andere websites of andere externe bronnen bevat. Houd er rekening mee dat deze websites en andere externe bronnen niet gedekt zijn door dit privacybeleid. Indien u de andere websites bezoekt kunnen de eigenaars van deze websites uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. U dient zich daarom vertrouwd te maken met hun privacybeleid, en bijgevolg is dit niet langer de verantwoordelijkheid van de Groupe SEBBIN SAS. Dit privacybeleid kan worden gewijzigd, waardoor wij aanraden het regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat u het nog steeds eens bent met de voorwaarden met betrekking tot uw vermelde persoonlijke gegevens.

Deze versie van het privacybeleid is gepubliceerd op 20/02/2020.

VERZAMELING EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonlijke gegevens zijn gegevens die kunnen gebruikt worden om u op een unieke manier te identificeren of te contacteren. Volgens het GDPR of AVG (Algemene Verorening Gegevensbescherming) worden “persoonlijke gegevens” gedefinieerd als: Alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare fysische persoon. Een identificeerbare fysische persoon is een persoon die direct of indirect kan geïdentificeerd worden,met name door te verwijzen naar een identifier zoals een naam, een identificatienummer, een plaats, een online identificatie, of verschillende factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze fysische persoon.

Onder « persoonsgegevens vallen bijgevolg onder meer uw naam, adres, telefoonnummer, email-adres en alle andere informatie die kan bijdragen om u te identificeren. Persoonlijke gegevens kunnen ook andere, minder voor de hand liggende identificatiegegevens bevatten, zoals uw IP-adres en de gegevens die door cookies worden gegenereerd. Zoals de meeste websites gebruikt deze website cookies. De cookies zijn onmisbaar voor het goed functioneren van een website. Het betreft kleine bestanden die automatisch naar uw computer, smartphone of ander apparaat worden gestuurd van een webserver wanneer u een website bezoekt. Alle apparaten kunnen cookies in uw browser blokkeren of verwijderen. Voor alle bijkomende informatie met betrekking tot cookies, of om te weten te komen hoe u ze kunt blokkeren of verwijderen, gelieve volgende site te bezoeken: www.allaboutcookies.org.

Deze site maakt eveneens gebruik van Google Analytics die, via cookies, ons helpt te analyseren hoe de bezoekers onze website gebruiken (navigatie op de site, meest bezochte pagina’s).

Deze informatie helpt ons om de nodige veranderingen aan de website aan te brengen, en beter te voldoen aan de verwachtingen van gebruikers. Het verzamelen, opslaan en verwerken van de persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd met uw toestemming (met name door het accepteren van cookies wanneer u de site voor het eerst bezoekt). Telkens wanneer u uw toestemming heeft gegeven, zullen we uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden die zijn gespecificeerd in dit privacybeleid. In ieder geval heeft u altijd de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Neem hiervoor contact met ons op via e-mail, post of telefoon, zoals hieronder aangegeven in de rubriek “GDPR-AVG”.

We zullen uw persoonlijke gegevens nooit met derden delen voor commerciële of persoonlijke doeleinden zonder uw toestemming, zonder dat dit vereist is in het kader van een contractuele verplichting tussen ons of zonder onderworpen te zijn aan een wettelijke verplichting. Voor onze activiteiten maken wij gebruik van de diensten van derden, zoals: webhosting, webbeveiliging, webanalyse, gegevensopslag, gegevensback-up. We ondernemen de nodige stappen om ervoor te zorgen dat onze externe serviceproviders die uw persoonlijke gegevens verwerken, de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming naleven en uw persoonlijke gegevens beschermen, en in ieder geval zijn deze derden beperkt in de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te gebruiken, tenzij bedoeld om ons een dienst te verlenen.

Op deze website kan de volgende persoonlijke informatie worden verzameld, opgeslagen en gebruikt:

1. Wanneer u de informatieve pagina’s van de site bezoekt, kan deze website gegevens verzamelen zoals:
– Informatie over uw computer, inclusief uw IP-adres, geografische locatie, type en versie van uw browser en uw besturingssysteem; – Informatie over uw bezoeken aan en gebruik van deze website, inclusief verwijzingsbron, duur van het bezoek, bekeken pagina’s en navigatiepaden op de website;

2. Wanneer u het contactformulier invult dat beschikbaar is op onze contactpagina  kan deze website persoonsgegevens verzamelen zoals:
– Typologie van bezoekers
– Naam (voor- en achternaam)
– E-mailadres – Telefoonnummer
– Het bericht dat door de gebruiker is geschreven.

Door dit contactformulier in te vullen, gaat u ermee akkoord dat de ingevoerde informatie zal worden gebruikt voor elke uitwisseling met als resultaat uw verzoek te verwerken en contact met u op te kunnen nemen om uw vraag te beantwoorden.

3. Deze website bevat ook twee pagina’s “Surgeon access”  en “Distributor access” die verwijzen naar een privéplatform waarvan de toegang wordt beperkt en beschermd door toegangscodes (gebruikersnaam en wachtwoord, geprivatiseerd en individueel). Deze pagina’s zijn exclusief gereserveerd voor deze typologie van professionals. Geen enkele gegevens over deze privétoegang worden verzameld op de site www.sebbin.com.