FAQ

Alle antwoorden op de vragen die u zich stelt.

Sebbin biedt een breed en veeleisend assortiment van standaard of op maat gemaakte medische hulpmiddelen:
– Implantaten voor het lichaam (borst, gluteale, testiculaire, kuit, thoracale)
– Implantaten voor het gezicht (kin en jukbeenderen)
– Huidvergroters
– Lipofilling en acellulaire matrices

Het implantaat bestaat uit een flexibele siliconenelastomeren schaal die de prothese zijn vorm geeft en die aansluit op het lichaam en het implantaat. Deze envelop, afgesloten door een occlusieschijf, kan leeg worden verkocht om door de chirurg te worden gevuld met fysiologische zoutoplossing tijdens de operatie (in het geval van borstimplantaten of huiduitbreidingen) of voorgevuld met cohesieve siliconengel op het moment van vervaardiging.

Silicone is afkomstig van silicium, dat onder andere in zand voorkomt. Silicium wordt silicone in combinatie met zuurstof, koolstof en waterstof. Of we silicone hebben in de vorm van gel, olie of gom, is afhankelijk van de combinaties van elk chemisch element waaruit het bestaat. Silicone is een inert materiaal dat sinds 1946 op medisch gebied wordt gebruikt. Het wordt al sinds 1963 gebruikt bij de productie van intraoculaire lenzen, pacemakers en natuurlijk bij de productie van borstimplantaten. De belangrijkste kwaliteit is dat het geen significante reactie van het organisme veroorzaakt. De mechanische eigenschappen geven het een grote weerstand.

Als het implantaat geplaatst wordt tussen de borstklieren en de borstspier is het postoperatieve verloop niet pijnvol. . U zult misschien een aantal dagen gevoelige borsten hebben. Wanneer het implantaat achter de borstspier geplaatst wordt is het postoperatieve verloop pijnvoller, hier tegen kunt u eventueel enkele dagen pijnstillers gebruiken. De hoeveelheid pijn is afhankelijk van verschillende persoonlijke factoren zoals de combinatie van de maat van het gekozen implantaat en de elasticiteit van de huid.

Dit is afhankelijk van verschillende elementen : het land waar u leeft, het type implantaat, waar de ingreep zal plaats vinden (kliniek of ziekenhuis) Het tarief van de chirurg en de anestesist. Na een mammectomy is het mogelijk dat de kosten door uw zorgverzekeraar worden gedekt. In geval van een puur estetische ingreep vallen de kosten onder de verantwoordelijkheid van de patient.

De plaatsing van borstimplantaten moet worden uitgevoerd door een bevoegde chirurg die is geregistreerd bij de Nationale Raad van Artsen. Een plastisch chirurg is een gekwalificeerde chirurg in plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie. U kunt internationale verenigingen van chirurgen raadplegen, zoals ISAPS, EURAPS, FILACP, EASAPS.

Een implantaat, zelfs perfect verdragen, kan als geheel waarneembaar, zichtbaar of detecteerbaar zijn; het is mogelijk om zijn omtreksrand te voelen. De perceptie van een hulpmiddel varieert afhankelijk van de positionering, de inhoud en de dikte van de borstklier en weefsels. Over het algemeen is de zichtbaarheid minder bij implantatie achter de spier. Bij reconstructieve chirurgie na een mammectomie is het implantaat altijd voelbaar, ongeacht de locatie, vanwege de afwezigheid van de borstklier.

Om rustig te opereren, moet de chirurg en anesthesist uw medische geschiedenis kennen. Uw chirurg zal de inbrengbenadering (sub-mammaire, peri-areolaire of axillaire benadering) en de positionering van het implantaat (onder de borstklier of onder de borstspier) aanbevelen in overeenstemming met uw morfologie en, zoals bij elke interventie, maak hij / zij u attent op de klassieke ‘geïnformeerde toestemming’ die u moet goedkeuren en ondertekenen.

Bij cosmetische chirurgie wordt het implantaat ingebracht onder de klier (retroglandulaire positie) of onder de hoofdspier van de borstspier (retropectorale positie). De incisie wordt gemaakt bij de tepelhof, in de holte van de oksel of in de groef onder de borst. De littekens worden verborgen rond de omtrek van de tepelhof. In de meeste gevallen van borstvergroting is de ingreep kort. Het wordt uitgevoerd in de operatiekamer, onder algemene verdoving. Tijdens de reconstructie gebruikt de chirurg het litteken achtergelaten door de borstamputatie om het implantaat in te brengen. De ingreep kan soms langer duren.

Het herstel vindt plaats in 1 tot 2 uur in de herstelkamer. Het anesthesieteam zorgt ervoor dat het ontwaken in de beste omstandigheden plaatsvindt. De operatie kan in sommige gevallen poliklinisch plaatsvinden (de patiënt komt ’s morgens aan en vertrekt aan het einde van de dag), anders kan het een tot twee dagen ziekenhuisopname vereisen. Het wordt gevolgd door een rustperiode van 5 tot 10 dagen.

Na de operatie voorkomt een compressieverband dat de prothesen bewegen. Zodra u het blok verlaat en gedurende ongeveer 1 maand, zal uw chirurg u adviseren om dag en nacht een ondersteunende beha te dragen. De volgende dagen kan enige pijn worden gevoeld omdat de borsten gezwollen blijven en zich tot de borstspier kunnen aantrekken. Vermijd brede armbewegingen gedurende minstens 3 dagen, vermijd het autorijden gedurende de eerste 2 weken en het dragen van zware lasten. Sport moet minimaal 4 tot 6 weken worden uitgesloten. Een maand lang geen blootstelling aan de zon voor een goede genezing! En natuurlijk, niet slapen op de buik …

Uw chirurg zal u uitnodigen voor een controlebezoek in de dagen na de procedure. Tijdens het eerste jaar na het aanbrengen van de prothese wordt een consult aanbevolen na 3, 6 en 12 maanden, daarna elk jaar. Uw chirurg zal eenvoudige monitoringexamens voorschrijven om te controleren of alles in orde is, bijvoorbeeld een MRI (Magnetic Resonance Imaging) of een echografie.

Sebbin biedt een breed gamma van silicone implantaten van verschillende maten, texturen en meer of in mindere maten cohesieve gels zodat aan iedere behoefte kan worden voldaan. Uw chirurg kan u bijstaan in de keuze van het model dat bij u past. Door precies de maten te nemen en fotos van uw borst. Dankzij een online simulatieprogramma zult u het eind resultaat in «augmented reality » kunnen zien. Uw chirurg kan u ook aanbieden verschillende Sebbin modellen te vergelijken door sizers in de B-H te plaatsen zodat u zich een goed beeld kunt vormen.

De borst reconstructie kan tegelijkertijd met de borstamputatie gebeuren, mens spreekt dan van een onmiddellijke borst reconstructie. De duurtijd van de ingreep is enigszins langer dan de reconstructie, maar bij het ontwaken heeft u een gereconstrueerde borst. indien de reconstructie in 2 stappen verloopt (na borst amputatie), zal de definitieve vorm van de borst slechts na maanden zichtbaar zijn. men spreekt over uitegestelde borst reconstructie. ze vergt een tweede ingreep, die uw geduld op de proef zal stellen, daar u een tijdje zonder borst verder moet.

Voor de gemoeds rust van de patienten biedt Groupe Sebbin een lange termijn garantie wat het gehele gamma met silicone gevulde borstimplantaten dekt. U kunt meer informatie vinden op onze garantie pagina.

Over het algemeen is er geen contra-indicatie voor borstvoeding na implantatie, ongeacht het type apparaat; het kan echter worden aangetast in het geval dat tijdens de interventie de melkkanalen zijn beschadigd. Als een borstabces optreedt tijdens borstvoeding, moet het implantaat mogelijk worden verwijderd. Een studie, uitgevoerd door Semple et al, met behulp van silicium (in grote mate aanwezig in de natuur en waaruit silicone is vervaardigd) als meeteenheid, bewees dat de hoeveelheid die wordt aangetroffen in de melk van vrouwen met implantaten identiek is aan de hoeveelheid die wordt aangetroffen in die van vrouwen zonder implantaat.

Een borstimplantaat wordt nooit definitief geplaatst; zoals elk biomateriaal, veroudert het en verslijt de levensduur is niet precies bekend. Het hangt af van de activiteiten van het drager, evenals de reactie van zijn/haar lichaam op het implantaat. Over het algemeen is het raadzaam om uw chirurg om de 12 tot 18 maanden te raadplegen voor follow-ups en om het implantaat 10 jaar na de eerste operatie te vervangen.

Neem contact op met uw chirurg als u bijzonder ongemak ervaart, ongebruikelijke symptomen ervaart of vragen hebt over uw implantaat. Hij zal uw vragen kunnen beantwoorden en u naar de juiste bronnen kunnen verwijzen.

Het vormen van een kapsel rondom uw implant is een natuurlijke reactie van uw lichaam op het vreemd materiaal.

Wanneer u zich sniijdt, reageert uw lichaam erop door een korst te vormen, en die uiteidelijk een nieuwe huid wordt. hetzelfde gebeurt met een implantaat. Wanneer een vreemd voorwerp in het lichaam komt, reageert ons imuunsysteem door het vreemd voorwerp te isoleren door de vorming van fibreuw weefsel. De vorming van dat kapsel vormt zich de eerste maanden na uw ingreep. De vorming vanhet kapsel hangt af van verschillende elementen, waaronder de lichaamseigen reactie op de chirurgische ingreep, die eigen is aan ieder patient.

Dit fibreus weefsel kan samentrekken en het kapsel verharden. Met misvorming van de borst tot gevolg. Men spreekt dan van kapsel contractuur. Dit kan voorkmen aan een kant, maar ook aan beide borsten. Meestal gaat het slechts om een licht kapsel contractuur.

Kapsel contractuur is onderverdeeld in 4 graden volges Baker.
-Graad I komt overeen met een natuurlijk gevormd kapsel rond de prothese, zonder enig negatieve bijwerking.(Je borst voelt soepel aan).
-Graad II komt overeen met een kapsel dat iest harder aanvoelt. Patienten ervaren dit positief, daar hen borst steviger wordt.
-Graad III kan inboeten op esthetisch vlak, daar het kapsel zichtbaar is onder de huid, en de borsten een misvorming vertonen. Een heringreep kan in de meeste gevallen aangeraden worden.
-Graag IV veroorzaakt pijn. Dit kmt doordat de verharding en de misvorming toeneemt.

Symptomen van kapsel contractuur zijn: verharding van de borst(e), vervormde borst implantaat en hzt lijkt of de borst hoger zit tegen de thorax wand, zichtbare rimpels in de huid rondom het implantaat en pijn.

Ervaart u één of meerdere van deze symptomen, neem contact op met uw chirurg. Die zal de noodzakelijk onderzoeken voorschrijven en u raad geven.

Het ASIA syndroom (auto-imuun en inflamatoir syndroom geïnduceerd door adjuvantia of “Autoimmune Syndrome Induced by Adjuvants” in het engels) wordt in zijn meest erge vormen gekenmerkt door de ontwikkeling van auto-immune ziekten zoals huidziekten (sclerodermie, lupus), of bot- en spierpijnen (fibromyalgia, rheumatoïde arthritis). Een wetenschappelijke amerikaanse jury heeft in een rapport, dat in 1998 is gepubliceerd, de relatie tussen borstimplantaten en mogelijke bindweefselaandoeningen en immunologische disfuncties bestudeerd. Er is geen relatie aangetoond tussen borstimplantaten gevuld met silicone-gel en één van de specifieke bindweefselaandoeningen of andere auto-immune of rheumatoïde ziekten. Er is vastgesteld dat vrouwen met borstimplantaten gevuld met silicone-gel geen afwijkingen van het immuunsysteem vertonen die aan de silicone kunnen worden toegeschreven. In 1999 heeft een onafhankelijk rapport, dat voorgesteld werd door een comité van het ‘Institut of Medecine’ in de Verenigde Staten, aangetoond dat zowel bindweefselaandoeningen, kankers, neurologische ziekten als andere systemische ziekten, niet vaker voorkomen bij vrouwen met borstimplantaten dan bij vrouwen zonder borstimplantaten. Sommige recente studies, waaronder deze van ‘Colaris et al.’, gepubliceerd in 2016 in het wetenschappelijk magazine “Immunologic Research”, suggereren het bestaan van gevaar voor het ontwikkelen van een “Auto-imuun en inflamatoir syndroom geïnduceerd door adjuvantia” (ASIA), die kan worden veroorzaakt door een incompatibiliteit met silicone. Dit resulteert in de volgende mogelijke symptomen: koorts, spier- en gewrichtspijn, chronische vermoeidheid, neurologische manifestaties en verslechtering van de cognitieve vermogens. De auteurs verklaren echter dat experimentele en epidemiologische gegevens vandaag de dag ontbreken om het bestaan van dit gevaar te bevestigen. Uit voorzorg wordt een ingreep met borstimplantaten niet aanbevolen bij patiënten met een persoonlijke of familiegeschiedenis van dergelijke pathologieën.

Het anaplastisch larg cell lymfoom geassocieerd aan de borst implantaten (BIA-ALCL) is een kanker van het imuun systeem. In de meeste gevallen wordt dit lymfoom gevonden in het litteken weefsel and vocht in de buurt van het implantaat. het risico op het vormen van een lymfoom wordt als klein beschouwd.

De belangrijkste symptomen van BIA-ALCL zijn een chronische zwelling, de aanwezigheid van een massa of pijn ter hoogte van het implantaat. Soms kan een overvloedig aanwezigheid van vocht rondom het implantaat een voorbode zijn. Het terugkomen vn het vocht na punctie kan de ziekte veroorzaken.Indien u een van deze symptomen vertoont of andere veranderingen waarneemt, neem contact op met uw chirurg teneinde verdere onderzoeken uit te voeren.

Bij de meeste van de patienten is de behandeling succesvol na het verwijderen van het implantaat en het kapsel. Deze ziekte lijkt tot stand te komen door inflammatie veroorzaakt door de wand van de prothese. Bepaalde textuur types zijn onlangs verboden in bepaalde landen (waaronder Frankrijk) daar ze een verhoogd risico zouden vormen op het ontikkelen van BIA-ALCL.Zonder dat de exacte origine van deze pathologie gekend is. Van bij de eerste kennisgeving van het FDA (Food And Drug Administration) in 2016 waarbij bepaalde oppervlakten en de mogelijkheid op het vormen van een BIA-ALC geassocieerd werden. Daarop heeft Sebbin beslist in samenwerking met 2 laboratoria een doctoraat thesis op de biocomptabiliteit van de texturen op te zetten, die ondertussen is afgehandeld. De resultaten van deze thesis heeft ons toegelaten om een nieuwe classificatie van de texturen te bekomen, zodat alle misverstanden omtrent “texturatie’ kunnen vermeden worden (1).

De anaplastische large cell lymfoma (BIA-ALCL) bljft zeer uitzonderlijk, daarentegen vormt het een risico waarbij alle kandidaten voor borst implantaten degelijk geinformeerd moeten worden.

(1) Source : “Surface texturation of breast implant impacts extracellular matrix and inflammatory gene expression in asymptomatic capsule. Plastic and reconstructive surgery”, Brigaud I, Garabedian C, Bricout N, Pieuchot L, Ponche A, Deltombe R, et al. Dec 23, 2019.

Groupe Sebbin is wereldwijd aanwezig. Het hoofdkantoor is gevestigd in Frankrijk, in Boissy l’Aillerie, in het departement Val d’Oise. De Sebbin Group heeft dochterondernemingen in verschillende Europese landen: Verenigd Koninkrijk, Spanje, België en Zwitserland (Benelux-gebied), Duitsland en Oostenrijk .Het distributienetwerk bestrijkt verschillende geografische gebieden op verschillende continenten: Europa, het Midden-Oosten, Azië-Pacific, Latijns-Amerika, waardoor Sebbin aanwezig is in meer dan 60 landen over de hele wereld.

Neem contact met ons op via het volgende e-mailadres: contact@sebbin.com
We nemen kennis van uw vraag en reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, afhankelijk van uw geografische gebied.

Op het snijvlak van innovatie en chirurgische technologieën, nodigen wij u uit om te trainen met Sebbin University, met uw collega’s, tijdens live operaties of workshops die we over de hele wereld uitvoeren. Deze interventies hebben betrekking tot verschillende specialiteiten van plastische chirurgie, van composietborst uitbreiding tot implantaatreconstructie, inclusief lipofilling van het gezicht of gluteale augmentatiechirurgie.
De Sebbin University is een echte trainingsplaats er ook ruimte voor uitwisselingen en gezelligheid.

Wenst zich bij u een Franse internationale onderneming op menselijke schaal in volle ontwikkeling aan te sluiten, bij een team dat elke persoon waardeert? Ga dan naar onze Recruitment pagina en solliciteer voor een van de functies. U kunt ons ook een open sollicitatie doen toekomen op het volgende mail-adres: service-rh@sebbin.com

Heeft u geen antwoord gevonden op de vraag die u heeft? Als u rechtstreeks contact met ons wilt opnemen, laat ons uw behoeften weten door ons contactformulier in te vullen. We zullen zo snel mogelijk reageren.