Garantie

Vertrouwde ondersteuning

Voor de sereniteit van de patiënten biedt Sebbin een garantieprogramma op lange termijn voor het gehele assortiment borstimplantaten, voorgevuld met siliconengel.

Sebbin Garantieprogramma

Sebbin verbindt zich ertoe zijn borstimplantaten kosteloos te vervangen in geval van breuk of kapselcontractuur1 gedurende de levensduur van het implantaat2 vanaf de datum van implantatie.
Een registratie is niet nodig om van de garantie te kunnen genieten. De registratie is automatisch van bij de implantatie. Uw chirurg zal u het patienten boekje overhandigen waarin alle informatie met betrekking tot uw implantatie zit.
Neem contact op met uw chirurg als u vragen hebt over de garantie van uw implantaten. Hij kan u adviseren, uw vragen beantwoorden en u voorzien van de middelen die voor u van nut kunnen zijn.
Deze garantie is van toepassing in het land waar de installatie plaatsvond.

Condities ter vergoeding

Borstimplantaten kunnen onder bepaalde voorwaarden worden vergoed door zorgverzekeringsorganisaties: raadpleeg de mogelijke vergoedingsmethoden in uw land met uw gezondheidsorganisatie.

Strenge continue analyses, een kwaliteitsgarantie

Sebbin voert momenteel 9 Franse en internationale klinische onderzoeken uit, waarbij meer dan 3000 patiënten zijn betrokken die hebben geprofiteerd van onze medische hulpmiddelen.
Sebbin is met name de promotor van het grootste internationale multicenter prospectieve onderzoek naar de 10-jarige follow-up van een cohort van meer dan 900 patiënten. Het onderzoek, waarbij borstimplantaten zijn voorgevuld met siliconengel, wordt uitgevoerd in 15 particuliere of universitaire centra in heel Europa.
De klinische evaluatie van onze producten wordt uitgevoerd door onafhankelijke chirurgen.

Bent u op zoek naar meer informatie over ons crystal’care garantieprogramma?

Neem dan gelieve contact op met [crystalcare@sebbin.be] en geef uw land aan in het onderwerp van de mail.

Heeft u een probleem met een implantaat?

Gebruik dan alstublieft ons contactformulier met onderwerp “probleem met mijn implantaat”.

 

Gelieve in acht te nemen dat iedere signalering van een probleem met een implantaat vereist is om uw garantie-aanvraag in behandeling te laten nemen.

  1. Grade III / IV []
  2. Volgens het rapport EC 15-02-001 evalueerde Sebbin de gemiddelde levensduur van zijn met siliconengel gevulde borstimplantaten op 10 jaar. []